Ymere

“Afspraken met partners over veiligheid en klanttevredenheid zijn leidend. Onderling bepalen we vervolgens in welke periode van het jaar we een onderhoudsproject uitvoeren. En dat is voor ons een grote plus.”

Jeroen Molenkamp

Manager Realisatie, Strategisch Vastgoedbeheer

Corporatie: Ymere
Plaats: Amsterdam
Aantal verhuureenheden: 90.000

“Ons doel is een hogere klanttevredenheid, kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Voor de uitvoering van onderhoud hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid met onze vaste onderhoudspartners waarmee we resultaatafspraken maken. Deze vorm van samenwerking biedt voor Ymere een toegevoegde waarde. Met de gedeelde verantwoordelijkheid kunnen we onderhoud naar behoefte spreiden over het hele jaar. Onze onderhoudspartners kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen om een project in de winterperiode uit te voeren. Leidend zijn daarbij natuurlijk de eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en klanttevredenheid.”