Wonion

“Het is van strategisch belang om projecten over het jaar heen te spreiden. Zo kunnen we personeel evenwichtiger inzetten en combinaties met ander onderhoud maken. Dat is de belangrijke plus voor ons als woningcorporatie.”

Barend Wassink
Coördinator Vastgoedbeheer Wonion

Corporatie: Wonion
Plaats: Ulft
Aantal verhuureenheden: 4.000

“Vanuit strategisch voorraadbeheer werkt Wonion met een meerjarenonderhoudsbegroting. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij onze onderhoudspartners, ook als het gaat om de communicatie met de bewoners. Onze partners bepalen in welke periode van het jaar een project het beste kan worden uitgevoerd.

De kwaliteit en de tevredenheid van de bewoners zijn daarin leidend. Het is in het belang van Wonion om projecten over het jaar heen te spreiden. We kunnen dan de inzet van ons personeel evenwichtiger over het jaar verdelen. Op die manier is het ook makkelijker om de verschillende vormen van onderhoud met elkaar te combineren.”