Omnia

“Onze onderhoudspartners en wij hebben een gezamenlijk doel. Door nauwe samenwerking kunnen we voor onze huurder het juiste beter doen. En daarbij kosten besparen. Dat is de belangrijke plus voor ons als woningcorporatie.”

Mark Drost
Procesmanager Bouwen & Onderhouden bij Omnia Wonen

Corporatie: Omnia Wonen
Plaats: Harderwijk
Aantal verhuureenheden: 4.000

“Voor al het buitenonderhoud van de huurwoningen van Omnia Wonen hanteren we resultaatgericht samenwerken. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat we het juiste beter willen doen voor onze huurder. En dat doen we ook nog eens zo effectief en efficiënt mogelijk. In de ketensamenwerking zijn er vaste teams ontstaan die met Omnia Wonen samenwerken. Zo kunnen we de kwaliteit, planning en communicatie optimaliseren. De verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de onderhoudspartners. Elk halfjaar evalueren we hun prestaties. Ons levert resultaatgericht samenwerken kostenbesparing op en een voorspelbaarheid van de kosten. Bovendien kunnen we onze personeelsinzet evenwichtiger over het jaar spreiden.”