De Alliantie

“Ons doel is binnen drie jaar 20% besparing op gevelonderhoud. Voor onze onderhoudspartners is continuïteit in het werk – het hele jaar door – een essentiële plus om deze besparing te realiseren.”

Nicole van Wijk,
Directeur Onderhoud & Renovatie De Alliantie

Corporatie: De Alliantie
Plaats: noorden van de Randstad
(hoofdkantoor Hilversum)
Aantal verhuureenheden: 60.000

“Om binnen drie jaar 20% te besparen op gevelonderhoud maken we zogeheten ‘treintjes van ketensamenwerking’. We verdelen op tijd het werk tussen de onderhoudspartners. Uiterlijk in december krijgen ze opdracht voor het totaal uit te voeren werk voor het jaar erop. In het najaar bepalen de onderhoudsbedrijven zelf een aanpak waarmee ze binnen drie jaar 17% besparing kunnen realiseren.
De resterende 3% bespaart de Alliantie zelf. Om de kosten te reduceren is voor onderhoudsbedrijven continuïteit in het werk heel belangrijk. We geven ze dus de ruimte om met een aantal ploegen het hele jaar door continu voor de Alliantie aan de slag te zijn.”